โรคมะเร็งคือโรคที่น่ากลัวที่สุดในโลก ?

โรคมะเร็ง หมายถึง อาการเซลล์ภายในตัวเรามีการเจริญเจิบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ จุดเริ่มต้นจากเซลล์เล็กที่สุดจนขยายตัวไปเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ตามระยะเวลา จนถึงระยะที่เซลล์นั้นขาดเลือดหล่อเลี้ยงจนทำให้เซลล์นั้นตายในที่สุด Continue reading “โรคมะเร็งคือโรคที่น่ากลัวที่สุดในโลก ?”