วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิด

วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิด หากย้อนกลับไปหลายสิบปีวิธีเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกสันหลังของเราเอง เพื่อนำกลับมาทำการรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วย Continue reading “วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิด”