โรคแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเอง (Lupus) หรือโรคพุ่มพวง

โรคแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเอง คือโรคที่ภูมิคุ้มกันของเราเองต่อต้านสิ่งต่างๆในร่างกายหรือทำงานผิดปกติ จนเกิดความเสียหายร้ายแรงจนมีอาการตามมากับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เช่น ปวดกระดูกหรือข้อกระดูก, ปวดหัว, เหนื่อยล้าง่าย, ตาแห้งผิดปกติ, ผมร่วงรุนแรง

สาเหตุที่เรียกโรคชนิดนี้ว่าโรคพุ่มพวงก็เพราะนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ดังที่สุดในยุคนั้นอย่างคุณ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรค (Systemic Lupus Erythematosus: SLE) โรคแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเองจึงถูกเรียกว่าโรคพุ่มพวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โรคแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเองมีอยู่หลายรูปแบบและความรุนแรงก็จะแตกต่างออกไป

 • (Systemic Lupus Erythematosus: SLE) : แบบเดียวกับที่อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเป็นนั้นเอง ภูมิคุ้มกันของตัวเองจะค่อยทำลายอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกาย ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและป่วยลงในที่สุด ร้ายแรงที่สุดคือถึงขั้นเสียชีวิตนั้นเอง
 • Neonatal Lupus : โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองในวัยทารกแรกเกิด
 • Discoid Lupus Erythematosus : : โรคที่มีผื่นแดงขึ้นตามบริเวรใบหน้า ทำให้เกิดแผลเป็นหลังจากอาการผื่นหาย
 • Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus : โรคผิวหนังแพ้แสงขั้นรุนแรง อาการก็คือเมื่อโดนแสงแดด จะมีผื่นแดงเข้มขึ้นตามบริเวณผิวหนังส่วนที่กระทบแสงแดด
 • Drug-induced Lupus : โรคแพ้ยาที่ใช้ในการรักษา อาการจะต่อต้านยาบางชนิดที่จะส่งผลกับร่างกายขอ

เราให้ดีขึ้น แต่จะหายไปเองเมื่อหยุดใช้ยาชนิดนั้น

ปัจจัยที่ทำเป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันของตัวเอง

สาเหตุหลักคือระบบของภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติ จากต้องคอยดูแลและปกป้องร่างกายของเรา กลับทำหน้าที่ตรงข้ามกัน นั้นก็คือทำลายอวัยวะภายในส่วนต่างๆของเราแทน แต่ยังไงก็ตามปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบต้นเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่โอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ได้ก็คือ

 • การติดเชื่อ : เกิดจากร่างกายอ่อนแอร์จนติดไวรัสบางชนิดที่เป็นต้นต่อของการเกิดโรคนี้ได้
 • แสงแดด : ควรระวังการต่างแดดที่ความร้อนรุนแรง อาจจะทำให้เกิดผื่นและเป็นสาเหตุของโรคนี้ได้
 • พันธุกรรม : ถ้าเสมาชิกในครอบครัวของท่านมีคนป่วยโดยโรคพุ่มพวง ก็ควรระวังไว้ว่าอาจจะส่งผลทำให้มีโอกาสเป็นโรคนี้มากขึ้น
 • รับสารต่างๆเข้าร่างกายมากเกิดไป : สารพิษหรือสารเคมีอื่นๆ, สูบบุหรี่ หรือสูบสารเสพติดชนิดอื่นๆ ก็ส่งผลให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน
 • การใช้ยาบางประเภท เช่น ยาต้านอาการชัก ยาปฏิชีวนะ และยากลุ่มควบคุมความดันโลหิต ทำให้ส่งผลต่อภูมิคุ้มกันเราอย่างมาก อาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคนี้ได้
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายของเรา เช่น การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของเพศหญิงในช่วงตั้งครรภ์ หรือช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโต