วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิด

วิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิด หากย้อนกลับไปหลายสิบปีวิธีเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกสันหลังของเราเอง เพื่อนำกลับมาทำการรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วย แม้อาจจะไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค แต่โรคที่ร้ายแรงส่วนใหญ่แล้ว การรักษาด้วยสเต็มเซลล์จะหยุดอาการพวกนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นโรค มะเร็งระบบเลือด, โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทกระดูกสันหลัง ฯลฯ

รูปแบบของการถ่ายโอน Stem cell ต้นกำเนิด

1. ปลูกเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้อวัยวะของตัวเอง

2. ปลูกเซลล์ต้นกำเนิดโดยรอรับจากคนอื่นมาบริจาคให้ มีหลากหลายช่องทางที่สามารถได้รับเซลล์เหล่านั้นได้

 • รอผู้บริจาคที่เซลล์เข้ากันได้กับเรา 100% เช่น พี่น้องร่วมสายเลือด, พ่อ, แม่
 • รอผู้บริจาคที่เซลล์เข้ากันได้กับเรา 100% แต่ไม่ใช้ญาติพี่น้อง
 • รอผู้บริจาคที่เซลล์เข้ากันได้กับเรา 100% เพียงคนเดียวเท่านั้น

ที่มาของเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ทางทีมแพทย์สามารถเก็บแยก Stem Cell ได้จาก

 • กระแสเลือด
 • ไขกระดูก
 • รกของเด็กแรกเกิด

โรคต่างๆที่สามารถรักษาด้วยวิธีสเต็มเซลล์

 • โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ
 • โรคธาลัสซีเมีย
 • ไขกระดูกฝ่อ

หากจะเริ่มการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยต้องพักฟื้นที่ห้องปลอดเชื้อพิเศษ เพราะจะทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆได้ ขั้นตอนต่อไปจะได้รับเคมีบำบัดเพื่อการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ทางเส้นเลือดใหญ่ ต่อจากนั้นจะเป็นการพักฟื้นเพื่อให้เสต็มเซลล์ทำงานตามหน้าที่ของมัน